Rekuperatory

Co to jest wentylacja z odzyskiem ciepła i jak działa?

Wentylacja jest systemem użytkowym, choć niewidoczny spełniającym bardzo ważną funkcję. Uzdatnia powietrze i sprawia, że atmosfera w pomieszczeniach jest przyjazna dla przebywających tam często ludzi. Odmianą wentylacji z zastosowaniem nowoczesnej technologii jest rekuperacja.

I. Co to jest rekuperacja?

Rodzaj wentylacji ze wspomaganiem − wentylacja mechaniczna. Wspomaganie rozumie się dwojako. Jako wymuszony obieg powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach oraz odzysk ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz. Rekuperator jest centralnym punktem instalacji. W nim następuje wychwyt ciepła z jednoczesnym przekazaniem go czynnikowi, w którym zostaje zmagazynowane i skierowane do użytku. Szacuje się, że nawet dziewięćdziesiąt procent ciepła zostaje odzyskane zwrócone do pomieszczeń użytkowych.

II. Jak działa rekuperacja?

Rekuperator łączy dwa obiegi powietrza. Wewnątrz urządzenia rozmiarów średniej walizki następuje wymiana ciepła pomiędzy zużytym powietrzem usuwanym poza pomieszczenia a powietrzem czerpanym z zewnątrz. Dzięki konstrukcji przegród rekuperatora oba strumienie mają ze sobą bliski kontakt, ale się nie mieszają.

III. Jak zbudowany jest rekuperator

W handlu można znaleźć trzy rodzaje konstrukcji rekuperatorów ze względu na typ wymiennika ciepła.

Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym

Wewnątrz obudowy znajduje się porowata masa stanowiąca ładunek kumulacyjny. Obraca się on i przechodzi przez strefy ciepłego i zimnego powietrza. W tym czasie następuje wymiana ciepła. Urządzenie ma bardzo wysoką, sięgającą 95%, sprawność. Niestety wytwarza więcej decybeli niż pozostałe konstrukcje.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

Dwa obiegi powietrza spotykają się w rekuperatorze przepływając w przeciwnych kierunkach. W celu optymalizacji gabarytów kanały przepustowe zorganizowane są we współśrodkowe kręgi. Na przemian, ciepłe i zimne. Sprawność aparatu dochodzi do 90%.

Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym

Wymiana następuje dzięki przetasowaniu kanałów ciepłych i zimnych i ułożeniu ich w kanały krzyżujące się pod kątem najczęściej dziewięćdziesiąt stopni.