RekuperatoryWentylatory

Wentylacja Mechaniczna vs. Wentylacja Grawitacyjna

W artykule przedstawimy najważniejsze cechy, wady, zalety, podobieństwa i różnice obu typów wentylacji oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie który typ wentylacji będzie bardziej odpowiedni do danego zastosowania.

Wentylacja – Ogólna definicja

Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z zasady pomiędzy pomieszczeniami a powierzchnią na zewnątrz. Poprawnie pracująca wentylacja jest potrzebna w obszarach, gdzie mieszkają zwierzęta czy ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze gwarantuje zamianę zużytego i zanieczyszczonego na nowe, wymagane do oddychania a także prawidłowej i pewnej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to w szczególności znaczące w sytuacji drugorzędnych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Można także mówić o wentylacji jako systemie zamkniętym występującym np. w samolotach, gdzie zużyte powietrze jest filtrowane, a następnie łączone z tlenem, dostosowywana jest temperatura i wilgoć, a powietrze wraca do kabin.

Wentylacja Grawitacyjna

W tego typu wentylacji czynnikiem wymuszającym wymianę powietrza jest różnica temperatur pomiędzy tą panującą wewnątrz, a na zewnątrz budynku. Zużyte powietrze jest usuwane z pomierzenia poprzez kanały wentylacyjne, zaś poprzez nieszczelności w drzwiach i oknach lub poprzez dedykowane nawiewniki napływa świeże powietrze z zewnątrz. Ten typ wentylacji działa najlepiej w zimie gdzie różnica temperatur jest największa, niestety również wtedy napływające z zewnątrz powietrze ochładza pomieszczenia.

Wentylacja Mechaniczna

W wentylacji mechanicznej zamiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza otrzymuje się dzięki użyciu jednego albo kilku wentylatorów. Wentylacja mechaniczna może posiadać wiele form zależnych od rodzaju wymiany powietrza, kierunku ruchu powietrza w porównaniu do wentylowanego miejsca, różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Realne jest również modyfikowanie parametrów powietrza wentylującego.