Nagrzewnice elektryczneWentylatory

Sterowanie systemem dystrybucji gorącego powietrza

Ze względu na swoją specyfikę system DGP, podobnie jak inne systemy powietrze jest stosunkowo skomplikowany w sterowaniu – w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych nie mamy tutaj możliwości nastawy konkretnej temperatury jaką system ma osiągnąć by się wyłączyć.

W przypadku starszych modeli urządzeń nawiewnych mamy jedynie możliwość ustawienia, przy jakiej temperaturze powietrza dopływającego do aparatu urządzenie załączy się. Nie mamy zaś możliwości sterowania jego wydajnością, czy temperaturą powietrza nawiewanego. Dopiero nowsze modele aparatów nawiewnych oferują możliwość sterowania wydajnością oraz pośrednio temperaturą nawiewu.

Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego w nowoczesnych aparatach opiera się na zasadzie regulacji wydajności nawiewu – zwiększenie wydajności aparatu skutkuje zwiększeniem szybkości przepływu powietrza wokół kominka, co skutkuje zmniejszeniem jego temperatury.

Regulator automatyczny ART-1

Do aparatów nawiewnych wyposażonych w elektronicznie komutowane silniki EC firma Darco zaprojektowała regulator automatyczny model ART-1, umożliwiający sterowanie wydajnością aparatów w trybie ręcznym, gdzie o wydajności urządzenia decyduje użytkownik oraz w trybie automatycznym gdzie wydajność aparatu regulowana jest w zależności od temperatury wykrywanej przez czujnik podłączony do regulatora.

Regulator wyposażony został w wygodne pokrętło pozwalające na ustawianie wydajności podłączonego aparatu, czytelny ekran LCD, a ponadto producent zadbał o jego nowoczesny i elegancki wygląd, dzięki czemu świetnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza.

Regulator ART-1
Regulator ART-1