Ogrzewanie

Oszczędzaj na ogrzewaniu, wymieniając swój stary kocioł gazowy na nowoczesny – kondensacyjny

Jeżeli jeszcze nie podjęliśmy decyzji o wymianie starego kotła niekondensacyjnego na nowy, który pozwoli nam na mniejsze wydatki na paliwo, to czas najwyższy to zmienić. Według szacunków koszty na paliwo, w przypadku kotłów kondensacyjnych są o minimum 15% (w niektórych przypadkach wartość ta sięga nawet 40%) niższe niż w przypadku stosowania urządzeń starego typu. Jak to możliwe?

Głównym powodem, dla którego kocioł kondensacyjny pozwala na uzyskanie konkretnych oszczędności, jest zjawisko skraplania się pary wodnej, która obecna jest w spalinach – kocioł kondensacyjny wykorzystuje energię, która uwalniania jest podczas tego procesu (podczas spalania 1 m³ gazu ziemnego powstaje aż 2 m³ pary wodnej). Zwykły kocioł starej generacji nie jest do tego przystosowany, w związku z czym część energii zawartej w paliwie marnuje się, wylatując przez komin wraz ze spalinami.

Zmienna moc, a oszczędności

Z punktu widzenia oszczędności najlepsze rozwiązanie byłoby takie, gdyby palnik kotła pracował przez cały sezon grzewczy, zmieniając i dostosowując jedynie moc – takie właśnie rozwiązanie stosowane w nowoczesnych kotłach gazowych zapobiega stratom energii, które powstają w trakcie uruchamiania palnika. Kocioł kondensacyjny pracuje w ten sposób, aby jego wyłączanie było możliwie jak najrzadsze – sterowanie dąży do tego, aby kocioł cały czas pracował z minimalną mocą, która zapewni dostarczenie do instalacji wymaganej ilości ciepła. Bardzo ważną zaletą nowoczesnych kotłów kondensacyjnych jest ich duży zakres modulacji mocy – minimalna moc takiego urządzenia to w większości przypadków zaledwie 10% maksymalnej. Sytuacja ta sprawia, że kocioł taki pracuje stabilnie, nie tylko w przypadku konieczności dostarczenia do instalacji dużej ilości ciepła np. podczas mrozów, ale również w przypadku niewielkiego obciążenia cieplnego, z którym mamy do czynienia przez większą część roku.

Warto wiedzieć, że kotły kondensacyjne szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku ogrzewania podłogowego, co wynika z faktu, że im niższa temperatura na wyjściu z kotła, tym wyższa będzie sprawność urządzenia.

Ogrzewanie, a bezpieczeństwo

Bezsprzeczną zaletą kotłów kondensacyjnych jest ich zamknięta komora spalania, która eliminuje ryzyko związane z wydostaniem się spalin do pomieszczenia – dzięki temu kocioł taki może być zainstalowany nawet w małej łazience w bloku.

Zamknięta komora spalania daje również możliwość doprowadzenie powietrza do palnika spoza budynku przy wykorzystaniu specjalnego przewodu – w ten sposób unika się niepotrzebnego i nieekonomicznego wychładzania pomieszczeń, które miałoby miejsce na skutek napływu zimnego powietrza w trakcie pracy kotła oraz mogących wystąpić zakłóceniach w funkcjonowaniu wentylacji.

Kotły kondensacyjne to solidna inwestycja na lata, która zapewni doskonały komfort cieplny oraz pozwoli na zauważalne zredukowanie kosztów ogrzewania, biorąc pod uwagę fakt, że ceny paliw stosowanych w kotłach wciąż rosną, z pewnością warto rozważyć zakup urządzenia, które jest nie tylko oszczędne, ale również bezpieczne i niezawodne.