Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne RPL – bezpieczne użytkowanie i konserwacja

Nagrzewnica elektryczna RPLW tym artykule zajmniemy się zagadnieniami bezpieczeństwa, o którch należy pamiętać zarówno przy podłączaniu, użytkowaniu, jak również podczas konserwacji nagrzewnic elektrycznych serii RPL i nie tylko. Większość podanych tu przykładów, jest uniwersalne i zalecenia te można stosować również do nagrzewnic innych firm.

Większość opisanych tutaj porad wyda się być oczywistymi, jednak często nieświadomie lub w pośpiechu o nich zapominamy, co może doprowadzić do groźnych konsekwencji.

Po pierwsze – nagrzewnica nie jest dostosowana do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem, również w pomieszczeniech z materiałami łatwopalnymi należy zastosować odległości nie mniejsze niż 1 metra od tych materiałów.

Druga sprawa to zakrywanie i blokowanie wlotu powietrza, co jest kategorycznie zabronione, a może to grozić nie tylko uszkodzeniem nagrzewnicy ale również wybuchem pożaru. Jak większość urządzeń elektrycznych tego typu nie może ona byś stosowana w pobliżu pryszniców, basenów i pomieszczeń o dużej wilgotności.

Należy mieć również na uwadze to, że podczas pracy urządzenie nagrzewa się i jego dotknięcie może skutkować oparzeniem, dlatego nawet po zakończeniu pracy przez 10 min nie należy go dotykać.

Użytkowanie

Procedura uruchamiania urządzenia wygląda następująco: – należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone, przełącz przełącznik zasilania na rządaną pozycję, a następnie dostosuj ustawienia termostatu (jeśli termostat będzie ustawionty poniżej temp. otocznia, urządzenie nie uruchomi się).

Nagrzewnica może pracować również jako wentylator, aby ustawić ten tryb pracy należy przekręcić przełącnik w tryb pracy „Wentylacja”. Ten tryb pracy wykorzystywany jest również do wychłodzenia urządzenia po pracy. Przed wyłączeniem urządzenia należy ustawić na odpowiedni czas tryb pracy „Wentylacja” dzięki temu urządzenie samoczynnie wychłodzi się i będzie mogło zostać odłączone i transportowane.

Nagrzewnice elektryczne w niskich cenach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *