Ogrzewanie

Domy Energooszczędne – Oszczędzanie Energii w Domu

Oszczędność energii zużywanej w domu to w dzisiejszych czasach jedna z najbardziej istotnych kwestii. Istotna wydaje się być zwłaszcza w kontekście ciągle kurczących się zasobów paliw nieodnawialnych, jak ropa naftowa, gaz ziemny, czy węgiel. Jedną z odpowiedzi na ten problem są domy energooszczędne. Zaprojektowane są w sposób, który pozwala na jak najmniejsze zużycie energii, przy jednoczesnym niezmniejszeniu komfortu życia.

Domy energooszczędne – oszczędność energii

Dom energooszczędny to przede wszystkim oszczędność energii, która wykorzystywana jest nie tylko na ogrzewanie zimą, ale także na klimatyzację latem. W tego rodzaju budownictwie oszczędza się zarówno paliwo używane do ogrzewania, jak również energię elektryczną.

Koncepcja budownictwa energooszczędnego jest w dużej mierze powiązana również z budownictwem ekologicznym, w którym limituje się nie tylko zużycie energii, ale również zasobów, takich jak na przykład woda. W wielu przypadkach inwestorzy decydują się również na zapewnienie jak największej samowystarczalności energetycznej, przez zastosowanie paneli i kolektorów słonecznych.

Myśląc o budownictwie energooszczędnym warto skoncentrować się na dwóch kwestiach. Pierwszą z nich jest oszczędność energii, przez zastosowanie maksymalnie wydajnych energetycznie technologii w każdym aspekcie działania domu. Jest to więc zapewnienie możliwie najlepszej izolacji, wydajnego systemu ogrzewania, a także klimatyzacji zaopatrzonej w odzysk ciepła. Drugim aspektem jest produkcja energii, która może być użyta między innymi do ogrzewania.

Rozwiązania stosowane z domach energooszczędnych

Jak się wydaje najlepiej zaprojektowane domy energooszczędne, to takie, w których zmniejszenie strat energetycznych przebiega wielotorowo. Liczy się tu nie tylko odpowiedni system ogrzewania i klimatyzacji, czy produkcja energii, ale również zmniejszenie strat energii przez izolację, drzwi i okna pasywne, odpowiednią lokalizację budynku i jego orientację względem kierunków świata.

Nie bez znaczenia jest również sam projekt domu, jego kubatura i rozmieszczenie pomieszczeń. Zazwyczaj dąży się do uzyskania jak największego stosunku objętości bryły do jej powierzchni zewnętrznej. Pomieszczenia mieszkalne sytuuje się po południowej stronie, a gospodarcze – jak spiżarnia, czy klatka schodowa – po stronie północnej.