Ogrzewanie

Czym Jest Dom Pasywny?

Dom pasywny to taki rodzaj domu energooszczędnego, którego zapotrzebowanie energetyczne nie przekracza piętnastu kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni. W naszych warunkach jest to zapotrzebowanie bardzo niewielkie, a więc do uzyskania pasywności domu konieczne jest zastosowanie specjalnych technik, zarówno na poziomie projektowania budynku, jak i jego wznoszenia i prac wykończeniowych. Czym charakteryzują się domy pasywne?

Położenie budynku

Zapewnienie jak najwyższego poziomu energooszczędności jest ściśle zależne od położenia budynku i jego usytuowania względem kierunków świata. W warunkach polskich największe zapotrzebowanie energetyczne występuje zimą i wiąże się z koniecznością ogrzewania. Ukształtowanie powierzchni wpływa na ilość ciepła dochodzącego do ziemi. Najbardziej korzystne są stoki i niewielkim nachyleniu usytuowane w kierunkach najbardziej nasłonecznionych, czyli od południowego wschodu, do południowego zachodu. Ustawienie domu względem kierunków świata ma tu również znaczenie. Domy pasywne buduje się tak, aby wszystkie pomieszczenia mieszkalne znajdowały się od najbardziej nasłonecznionej strony. Po stronie przeciwnej budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze, jak spiżarnia, czy garaż.

Projekt domu

W projektach domów pasywnych znaczenie ma nie tylko wielkość budynku, ale – przede wszystkim – stosunek jego zewnętrznej powierzchni do objętości. Zewnętrzne powierzchnie budynku, wliczając w to ściany, dach i strop piwnicy, lub podłogę parteru w domach niepodpiwniczonych, to miejsca przez które następuje strata ciepła. Natomiast objętość budynku to przestrzeń, którą należy ogrzać. Najbardziej korzystne okazują się domy o jak najbardziej zwartej bryle. W praktyce jest to kształt zbliżony do sześcianu.

Istotne jest również odpowiednia izolacja ścian, stropów i poddaszy. Bardzo ważnym elementem domów pasywnych są odpowiednie drzwi, okna i wentylacja. Właście przez te miejsca dom traci najwięcej ciepła. Dlatego właśnie stosuje się drzwi o i okna pasywne. Skonstruowane są one w ten sposób, aby jak najbardziej ograniczać straty energetyczne. W przypadku wentylacji stosuje systemy odzyskujące ciepło z odprowadzanego na zewnątrz powietrza.

Jak widać dom pasywny to cały kompleks różnego rodzaju rozwiązań, które pozwalają na jak najmniejsze zużycie energii. Rozwiązania te zbliżają budownictwo do stanu samowystarczalności, kiedy to dostarczanie energii z zewnątrz nie jest już konieczne. Obecnie pojawia się coraz więcej technologii, które stosowane są w tego rodzaju budownictwie i dają bardzo dobre widoki na przyszłość domów pasywnych.