Rekuperatory

Co charakteryzuje dobry rekuperator ??

Zajmiemy się dzisiaj rekuperatorami, a dokładniej najważniejszymi parametrami jakie charakteryzują te urządzenia oraz tymi na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu.

Pierwszym z parametrów, który należy wziąć pod uwagę jest wydajność rekuperatora, należy ją odpowiednio dobrać do kubatury domu czy mieszkania, biorąc pod uwagę ewentualne późniejsze przebudowy, które mogą wpłynąć na zwiększenie zapotrzebowania na świeże powietrze. Ewentualną możliwość dobudowy itp. należy dokładnie przemyśleć pamiętając, że zakup rekuperatora nie jest zakupem na rok czy dwa, lecz ma on służyć znacznie dłużej. Przystępując do „filtracji” rekuperatorów wg kryterium wydajności należy zwrócić uwagę, aby nie opierać się jedynie na maksymalnej podanej przez producenta wartości wydajności (która nie uwzględnia występujących w instalacji oporów przepływu), lecz również porównać wydajność danych modelu np. przy ciśnieniu oporu równym 100Pa.

Drugim z istotnych parametrów jest tzw. sprężanie określone w jednostkach [Pa], będące zdolnością rekuperatora do pokonania oporów przepływu, które pojawią się w instalacji. W celu odczytania wartości tego parametru najlepiej posługiwać się charakterystyką rekuperatora. Zanim dokonamy wyboru odpowiedniego modelu rekuperatora zaleca się wykonać obliczenia, lub przeprowadzić pomiary oporów występujących w instalacji i na ich podstawie dobrać urządzenie o odpowiednim sprężaniu.

Do omówienia pozostały nam jeszcze takie parametry jak sprawność rekuperatora, zużywana moc oraz oferowane sposoby sterowania. W tym wpisie zajmiemy się jeszcze tylko sprawnością, zaś pozostałe parametry zostaną omówione w kolejnej części już za miesiąc.

Sprawność – jest to jeden z bardziej istotnych parametrów rekuperatora – określa on stosunek ciepła odzyskiwanego do ciepła możliwego do odzyskania, jego wartość najczęściej wyrażana jest w [%]. Jak w przypadku opisanych już powyżej parametrów, tak również w przypadku sprawności nie należy podchodzić bezkrytycznie do danych podawanych przez producentów rekuperatorów, którzy pisząc o rewelacyjnych sprawnościach swoich urządzeń najczęściej nie wspominają do jakiej wydajności się one odnoszą oraz nie nie podają parametrów wilgotności oraz różnicy temperatur, dla jakich wartość współczynnika sprawności została mierzona.

W dzisiejszym artykule to by było na tyle. Po dalszą część zapraszam już wkrótce.

Rekuperatory
Rekuperatory