Rekuperatory

Sterownik rekuperatorów – PR-B3B

W aktualnej wersji rekuperatorów z wymiennikiem celulozowym B3B producent w standardzie wyposażył jest w sterowniki pozwalające na zarządzanie pracą tych urządzeń.

Za pomocą programatora PR-B3B można między innymi sterować pracą rekuperatora, przełączać pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym, ustawiać programy czasowe zależne od aktualnej godziny i aktualnego dnia tygodnia oraz za pomocą menu serwisowego sprawdzać aktualny stan centrali.

Wyświetlacz programatora

Informacje wyświetlane na ekranie sterownika:

  1. Aktualna prędkość wentylatora,
  2. Aktualny dzień tygodnia,
  3. Temperatura pomieszczenia,
  4. Przełączanie zaworu (funkcja niedostępna),
  5. Sygnalizacja trybu AUTO,
  6. Komunikat zabrudzenia filtrów,
  7. Numer programu dobowego,