Rekuperatory

Rekuperacja – zasada działania

Jest to system wentylacji z odzyskiem ciepła. Dostarcza świeże, oczyszczone powietrze do pomieszczeń, usuwając zużyte. Odzysk i przekazanie energii następuje in situ, czyli bez pośrednictwa i dodatkowego transportu. Najsprawniejsze konstrukcje wychwytują nawet do 95% ciepła.

Rekuperator – zasada działania

Nowe powietrze przechodzi przez system filtrów oczyszczających je z pyłów i zanieczyszczeń biologicznych. Następnie w stacji wymiany podgrzewa się, przejmując ciepło od powietrza zużytego.

Wewnątrz pomieszczeń panuje mikroklimat przeciwdziałający alergiom. Z pomieszczeń usuwane jest powietrze zanieczyszczone odchodami roztoczy, zaś zasysane powietrze z zewnątrz dzięki szeregowi wbudowanych filtrów pozbawione jest pyłków roślin, zarodników grzybów, pleśni i wilgoci.

Rekuperator
Rekuperator

Latem w odwróconym procesie, wentylacja może wspierać klimatyzację w utrzymaniu chłodu w pomieszczeniach.

Rekuperację stosuje się zamiast wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja z odzyskiem ciepła obniża nie tylko koszty utrzymania budynku, ograniczając wydatki na ogrzewanie i klimatyzację. Razem z centralnym ogrzewaniem opartym o pompę ciepła eliminuje część kosztów inwestycji. Rekuperator wymaga odrębnej instalacji, więc tradycyjne, murowane kanały nie mają racji bytu. Kiedy ogrzewanie oparte jest o pompę ciepła i nie planujemy budowy kominka, można jednocześnie zrezygnować z kanałów spalinowych.

Wentylacja mechaniczna korzysta z dwóch podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych centrali wymiany – może być to centrala z wymiennikiem krzyżowym lub centrala z wymiennikiem przeciwprądowym.

Centrala z wymiennikiem krzyżowym

Odzysk ciepła, pomiędzy strumieniami powietrza, następuje w komorze podzielonej pionowymi, cienkimi ściankami, tworzącymi płaskie kanały. Co drugim kanałem, przemiennie, tłoczone jest ciepłe i zimne powietrze. Ciągi powietrzne poruszają się względem siebie pod kątem prostym. Stąd wzięła się nazwa. Ciepłe powietrze przekazuje około sześćdziesięciu procent energii. Konstrukcja sprawdza się w mniejszych obiektach.
W celu zwiększenia sprawności wymiennika krzyżowego dubluje się sekcję wymiany, montując drugą szeregowo.

Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym

Tego typu urządzenia są większe i bardziej skomplikowane. Panel tworzący wymiennik ciepła jest systemem rur osadzonych współśrodkowo. Przez kolejne płaszcze przepływa raz ciepłe, raz zimne powietrze. Sprawność rekuperatorów z tego typu wymiennikami sięga do dziewięćdziesięciu pięciu procent.

Wentylacja z odzyskiem ciepła oferuje tak wiele udogodnień, że powinna być obecna w każdym nowo budowanym domu i obiekcie przemysłowym, dlatego że poprawia warunki klimatyczne wewnątrz pomieszczeń i generuje spore oszczędności na ogrzewaniu i klimatyzacji.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.