Kurtyny powietrzne

Przegląd czynników wpływających na skuteczność działania kurtyn powietrznych.

Jak powszechnie wiadomo kurtyny powietrzne mają za zadanie ograniczać straty ciepła w zimie i zapobiegać przedostawaniu się ciepłego powietrza do budynku latem. Jednak należy pamiętać o tym, że żadna kurtyna powietrzna w 100% tych strat nie ograniczy, a już na pewno nie ograniczy ich kurtyna źle dobrana, do warunków w jakich ma pracować.

Z przeprowadzonych badań wynika, że prawidłowo dobrana kurtyna jest w stanie ograniczyć straty ciepła, wynikające z przepływu powietrza przez chronione przez nią drzwi o około 80% dla drzwi o wysokości od 2,5 do 3 metrów, zaś jedynie o 30% przy drzwiach o wysokości od 6 do 7 metrów – czyli takich przeznaczonych do wjazdu samochodów. W tym przypadku większą skuteczność niesie ze sobą zastosowanie kurtyn bocznych.

Oprócz wysokości drzwi, które ma chronić kurtyna istotny wpływ na jej sprawność działania ma również system wentylacji zamontowany w budynku. W przypadku systemu wentylacji wywiewnej, pozbawionej nawiewu mechanicznego mogą pojawiać się na tyle duże różnice ciśnień, powodujące przepływ powietrza z zewnątrz do budynku, że nie będzie im w stanie zapobiec żadna bariera powietrzna utworzona przez kurtynę.

FERONO - kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna