Nagrzewnice elektryczne

ENO..A – kanałowe nagrzewnice elektryczne bez wbudowanej automatyki

Nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych – ENO…A bez wbudowanej automatyki – urządzenia te stosuje się w instalacjach, które zostały wyposażone we własny układ sterowania i kontroli, mogą one współpracować z centralami wentylacyjnymi jako nagrzewnice wstępne lub wtórne, być wykorzystywane do podgrzewania powietrza w systemach kominowych czy stosowane w procesach technologicznych. Nagrzewnice te cechują się prostą budową, ale ze względu na brak wbudowanej automatyku nieco komplikuje się ich instalacja, która wymaga zastosowania odpowiedniej szafy sterowniczej i prowadzenia wielu przewodów.

Oznaczenia nagrzewnicy ENO...A
Oznaczenia nagrzewnicy ENO…A

Jeżeli chodzi o konstrukcję tej serii nagrzewnic to ich obudowa w standardzie wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, jednak istnieje możliwość zamówienia nagrzewnicy zgodnie z wymaganiami zamawiającego np. w wykonaniu kwasoodpornym lub wysokotemperaturowym. Króćce przyłączeniowe zostały wyposażone w podwójne uszczelki gumowe, zaś elementy grzejne wykonano ze stali kwasoodpornej. Skrzynka połączeniowa zawiera listwę zaciskową pozwalającą na podłączenie zasilania i automatyki, wyłącznik termiczny, ogranicznik temperatury oraz dławice kablowe. Zabezpieczenia nagrzewnicy przed przegrzaniem zostało zrealizowane jako dwustopniowe: pierwszym stopniem jest samoczynny ogranicznik temperatury (60st. C), zaś drugi stopień to wyłącznik termiczny (100st. C), który resetowany jest za pomocą przycisku na obudowie.

Układ sterowania nagrzewnicy powinien wykorzystywać sygnały z zabezpieczeń oraz dodatkowo wykluczać możliwość załączenia nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dodatkowym zabezpieczeniem, które należy zastosować jest presostat, który w połączeniu z zewnętrznym stycznikiem zasilania nagrzewnicy odetnie jej zasilanie w przypadku wykrycia braku przepływu powietrza.

Zgodnie z zalecaniami producenta minimalna prędkość przepływu powietrza powinna wynosić 1,5m/s, zaś minimalny przepływ na godzinę został określony w  tabeli z danymi technicznymi konkretnego modelu nagrzewnicy.

Kanałowa nagrzewnica elektryczna ENO..A
Kanałowa nagrzewnica elektryczna ENO..A