Nagrzewnice elektryczneNagrzewnice wodne

Dobór nagrzewnicy – przykład obliczeń

Dzisiaj zajmiemy się tematyką doboru nagrzewnicy o odpowiedniej mocy do danego pomieszczenia czy budynku. Istnieje wiele sposobów i metod pozwalających dobrać odpowiednia nagrzewnicę do danego zastosowania, w naszym przypadku jednak skupimy się na metodzie w naszej ocenie najprostszej i najszybszej, czyli wykorzystaniu dedykowanych programów lub skryptów pozwalających na obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepło w zależności od jego gabarytów oraz zastosowanej izolacji termicznej.

Przykładem skryptu realizującego powyższe zadanie jest skrypt dostępny na portalu Nagrzewnice.info.pl i to przy jego wykorzystaniu będziemy prowadzić dalsze obliczenia.

Zakładamy że zamierzamy ogrzać pomieszczenie o wymiarach:

  • Wysokość: 4 m,
  • Szerokość: 6 m,
  • Długość: 16 m

Pomieszczenie to znajduje się w budynku posiadającym grube ściany, izolowany sufit oraz niewielką ilość okien. Zaś sam budynek zlokalizowany jest w mieście Rzeszów.

Przechodzimy więc do kalkulatora klikając – tutaj.

W pierwszej kolejności wprowadzamy wymiary budynku. W następnym polu – „Temperatura zewnętrzna” korzystamy z normy PN-EN 12831 i na podstawie lokalizacji naszego obiektu ustalamy że należy on do III strefy klimatycznej, w związku z tym projektowa temperatura zewnętrzna wynosi „-20 st. C”.  W kolejnym polu wprowadzamy temperaturę do jakiej chcemy ogrzać obiekt – w naszym przypadku niech będzie to +20 st. C. W ostatnim już etapie określamy jaką izolacje posiada obiekt – na podstawie powyższych danych wybieramy trzecią opcje – „Dobra izolacja”.

Na grafice poniżej zaprezentowano otrzymane wyniki:

Dobór nagrzewnicy - wyniki
Dobór nagrzewnicy – wyniki

Widzimy tutaj, że minimalną nagrzewnicą jaką możemy w tym przypadku zastosować jest nagrzewnica o mocy 15kW – jej moc została obliczona dla współczynnika przenikania ciepła równego „1”. Maksymalne zapotrzebowanie budynku na moc cieplną wyniesie 26kW i taką też nagrzewnicę należało by zastosować gdy współczynnik przenikania ciepła byłby zbliżony do „1,7”.