Budownictwo

Czym różni się dom pasywny od domu energooszczędnego?

Budownictwo energooszczędne wydaje się być dzisiaj kierunkiem, w którym najpewniej podąży budownictwo przyszłości. Łączy ono w sobie zarówno planowanie budynków, które dostrzega nie tylko projekt, ale również otoczenie i jego wpływ, jak i najnowsze technologie, czy nowoczesne metody wykorzystania technologii tradycyjnych. W obrębie tego nurty znajduje się budownictwo pasywne, w którym osiągane są najlepsze efekty.

Czym jest budownictwo energooszczędne i jakie miejsce zajmują w nim domy pasywne?

Dom energooszczędny to budynek, w którym zastosowane techniki budowlane, ale również sam projekt sprawiają, że zużycie energii jest możliwie najmniejsze. Konwencjonalnie w tego rodzaju budownictwie bierze się pod uwagę przede wszystkim zużycie energii na ogrzewanie zimą i zapewnienie odpowiednio niskiej temperatury latem. Oprócz tego istotne jest tu nie tyle faktyczne zużycie energii, co zużycie energii pochodzącej z zewnątrz. W tym ujęciu dom, w którym zużycie energii będzie bardzo wysokie, ale wysoka będzie również – dzięki odpowiednim instalacjom – jej produkcja, również skategoryzowany zostanie jako budynek energooszczędny.

Specyficznym rodzajem takiego budynku jest dom pasywny. W tego rodzaju projektach zakłada się nie tylko minimalne zużycie energii pochodzącej z zewnątrz, ale również energii jako takiej. Ideałem budynku pasywnego jest dom, w którym ze względu na zastosowane technologie w ogóle nie ma konieczności aktywnego ogrzewania, czy klimatyzacji, a stosuje się wyłącznie pasywne metody ich zapewnienia. Jest to na przykład wykorzystanie energii słońca, pompy ciepła, czy odzysk ciepła z wentylacji.

Domy energooszczędne, domy pasywne, domy niskoenergetyczne – różne idee, jeden cel

Niezależnie od metody cel pozostaje jeden. Jest nim jak najmniejsze zużycie energii pochodzącej z zewnętrznych źródeł, jak energia elektryczna, gaz, węgiel i inne. Rozwiązaniem które wybiera coraz większa grupa inwestorów jest budownictwo niskoenergetyczne, w którym na każdym poziomie – od budowy, do funkcjonowania domu zużycie energii jest jak najmniejsze. Zdobycze współczesnej techniki w pełni umożliwiają oszczędność energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego (a nawet wyższego niż w przypadku budownictwa tradycyjnego) komfortu życia. Koszta jakie związane są z budową tego rodzaju domu niwelowane są całkowicie przez mniejsze koszta późniejszego utrzymania.