Rekuperatory serii B3B-WX

Seriia rekuperatorów B3B-WXW dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej serii rekuperatorów B3B-WX. Przeznaczone są one do stosowania w domach jednorodzinnych, obiektach handlowych, hotelach itp., są szczególnie polecane do stosowania w budynkach, które emitują dużo ciepła, jak również wymagają dobrej wentylacji. Rekuperatory B3B-WX to urządzenia wentylacyjne pozwalające na odzysk ciepła w zimie oraz odzysk chłodu w porze letniej z wysoką sprawnością. Mogą być one stosowane w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie przekracza 70% i nie zawiera ono tłuszczy.

Obudowy rekuperatorów tej serii zostały wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wewnątrz obudoway umieszczono celulozowy wymiennik ciepła oraz dwa wentylatory bębnowe. Na wlotach kanałów zamontowano odpowiednie filtry. Seria B3B-WX rekuperatorów dzięki przemyślanej konstrukcji, materiałom wysokiej jakości uzyskuję bardzo dobrą sprawność temperaturową rzędu 73 – 87 %.

Zasada działania tej serii wymienników jest analogiczna jak innych podobnych urządzeń – jedne z dwóch zamontowanych w urządzeniu wentylatorów nawiewa świeże powietrze do środka, natomiast drugi transportuje zużyte powietrze na zewnątrz. Oba strumnienie w rekuparatorze trafiają na wymiennik krzyżowy, gdzie ciepło i wilgoć przekazywane są ze strumienia wywiewanego do nawiewanego, lecz oba strumienie nie mieszają się ze sobą.

Rekuperator B3B-WX - zasada działania

Nagrzewnice elektryczne RPL – bezpieczne użytkowanie i konserwacja

Nagrzewnica elektryczna RPLW tym artykule zajmniemy się zagadnieniami bezpieczeństwa, o którch należy pamiętać zarówno przy podłączaniu, użytkowaniu, jak również podczas konserwacji nagrzewnic elektrycznych serii RPL i nie tylko. Większość podanych tu przykładów, jest uniwersalne i zalecenia te można stosować również do nagrzewnic innych firm.

Większość opisanych tutaj porad wyda się być oczywistymi, jednak często nieświadomie lub w pośpiechu o nich zapominamy, co może doprowadzić do groźnych konsekwencji.

Po pierwsze – nagrzewnica nie jest dostosowana do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem, również w pomieszczeniech z materiałami łatwopalnymi należy zastosować odległości nie mniejsze niż 1 metra od tych materiałów.

Druga sprawa to zakrywanie i blokowanie wlotu powietrza, co jest kategorycznie zabronione, a może to grozić nie tylko uszkodzeniem nagrzewnicy ale również wybuchem pożaru. Jak większość urządzeń elektrycznych tego typu nie może ona byś stosowana w pobliżu pryszniców, basenów i pomieszczeń o dużej wilgotności.

Należy mieć również na uwadze to, że podczas pracy urządzenie nagrzewa się i jego dotknięcie może skutkować oparzeniem, dlatego nawet po zakończeniu pracy przez 10 min nie należy go dotykać.

Użytkowanie

Procedura uruchamiania urządzenia wygląda następująco: – należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone, przełącz przełącznik zasilania na rządaną pozycję, a następnie dostosuj ustawienia termostatu (jeśli termostat będzie ustawionty poniżej temp. otocznia, urządzenie nie uruchomi się).

Nagrzewnica może pracować również jako wentylator, aby ustawić ten tryb pracy należy przekręcić przełącnik w tryb pracy „Wentylacja”. Ten tryb pracy wykorzystywany jest również do wychłodzenia urządzenia po pracy. Przed wyłączeniem urządzenia należy ustawić na odpowiedni czas tryb pracy „Wentylacja” dzięki temu urządzenie samoczynnie wychłodzi się i będzie mogło zostać odłączone i transportowane.

Nagrzewnice elektryczne w niskich cenach