Archiwum kategorii: Rekuperatory

Konserwacja i Czyszczenie Instalacji Wentylacji Mechanicznej

Oczywistym zadaniem wentylacji mechanicznej jest wymiana powietrza na świeższe, sprowadzane z zewnątrz. Jednak, jak każda instalacja, będzie działała poprawnie wyłącznie wtedy, gdy utrzymamy ją w ciągłej czystości. Jakie czynności konserwacyjne są niezbędne, aby przedłużyć żywotność instalacji? Jak i kiedy czyścić instalację wentylacji mechanicznej? Wyjaśniamy wszystko w poniższym artykule. 

Wymiana filtrów

Filtry - Rekuperator
Filtry – Rekuperator

Jest to czynność podstawowa i najbardziej istotna, jeśli chodzi o działanie instalacji wentylacyjnej. To na filtrach osadzają się największe ilości brudu czy kurzu, z których oczyszczane jest powietrze. Jeśli nie będą one wymieniane dostatecznie często, zanieczyszczenia osiądą się na kolejnych elementach instalacji, co przełoży się na szybsze jej uszkodzenia. Powinniśmy je wymieniać co ok. 3 miesiące (w zależności od środowiska, w jakim żyjemy); dotyczy to obu filtrów w rekuperatorze. Warto także regularnie czyścić z kurzu anemostaty.

Okresowy przegląd – kiedy?

O ile wymiana filtrów i dbanie o czystość zewnętrznych elementów nie jest trudne, tak po gruntowne czyszczenie czy przeglądy warto zwrócić się do specjalisty. Przegląd rekuperatora oraz całej instalacji należy wykonać raz w roku. 

Zostanie wtedy oczyszczone wnętrze urządzenia – podobnie jak skrzydełka wentylatorów, wymiennik ciepła oraz anemostaty. Fachowiec powinien również skontrolować stan czerpni i wyrzutni, a także ogólną czystość całej instalacji. Podczas przeglądu należy też zmierzyć wielkość przepływu powietrza.

Czyszczenie kanałowe oraz gruntowego wymiennika ciepła

Tego typu czynności wykonuje się już znacznie rzadziej, co kilka lat. Tym również powinien zajmować się zawodowiec, gdyż osoba niedoświadczona mogłaby przez przypadek uszkodzić istotne elementy konstrukcji.

O czyszczenie przewodów wentylacji musimy zadbać co ok. 5 lat – głównie wtedy, gdy wewnątrz anemostatów zauważymy zbyt dużą ilość nagromadzonego kurzu. Taki zabieg – w przypadku sztywnych, wytrzymałych materiałów instalacji – wykonuje się przy pomocy obrotowej szczotki. Jeśli zaś posiadamy przewody wykonane z aluminium, najbezpieczniej jest je wymienić na nowe.

Gruntowy wymiennik ciepła powinien zostać czyszczony co ok. 10 lat. Sposób czyszczenia i konserwacji zależy jednak od jego rodzaju. Wymienniki żwirowe trzeba, niestety, wymienić, zaś rurowe zostają po prostu przepłukane wodą. W przypadku glikolowych wymienników wystarczy wymiana glikolu w rurach oraz wyczyszczenie pozostałych elementów urządzenia.

Zalety Wentylacji Mechanicznej z Odzyskiem Ciepła

W artykule omówimy najważniejsze zalety jakie niesie ze sobą montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dbałość o komfort i dobre samopoczucie

Rekuperator
Rekuperator

Pomieszczenia obsługiwane przez rekuperację polecane są dla budynków usytuowanych w dużych miastach gdzie zagrożenie smogowe jest o wiele wyższe niż gdzie indziej. Skutecznie izolują wnętrze mieszkań od destrukcyjnego wpływu zanieczyszczeń miejskich. Rekuperacja skutecznie usuwa wszelkie zapachy z kuchni i innych pomieszczeń.
Wentylacja z odzyskiem ciepła polecana jest szczególnie alergikom. Przez system filtracji zatrzymuje większość patogenów.

Rekuperacja w parze z oszczędnościami

Miarą oszczędności jest sprawność urządzeń. Przy pomocy ich można odzyskać więcej niż dziewięćdziesiąt procent energii zużytej na podgrzanie powietrza. W dłuższej perspektywie można zaobserwować spadek wydatków w tym segmencie kosztów.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Odzysk ciepła jest mniej podatny na czynniki zewnętrzne, jednak wymaga szczególnie wnikliwego nadzoru podczas montażu. W okresie eksploatacji należy mieć na uwadze regularne serwisowanie. Wpływa to na sprawność urządzeń, bezawaryjność i zachowanie gwarancji.

Co to jest wentylacja z odzyskiem ciepła i jak działa?

Wentylacja jest systemem użytkowym, choć niewidoczny spełniającym bardzo ważną funkcję. Uzdatnia powietrze i sprawia, że atmosfera w pomieszczeniach jest przyjazna dla przebywających tam często ludzi. Odmianą wentylacji z zastosowaniem nowoczesnej technologii jest rekuperacja.

I. Co to jest rekuperacja?

Rodzaj wentylacji ze wspomaganiem − wentylacja mechaniczna. Wspomaganie rozumie się dwojako. Jako wymuszony obieg powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach oraz odzysk ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz. Rekuperator jest centralnym punktem instalacji. W nim następuje wychwyt ciepła z jednoczesnym przekazaniem go czynnikowi, w którym zostaje zmagazynowane i skierowane do użytku. Szacuje się, że nawet dziewięćdziesiąt procent ciepła zostaje odzyskane zwrócone do pomieszczeń użytkowych.

II. Jak działa rekuperacja?

Rekuperator łączy dwa obiegi powietrza. Wewnątrz urządzenia rozmiarów średniej walizki następuje wymiana ciepła pomiędzy zużytym powietrzem usuwanym poza pomieszczenia a powietrzem czerpanym z zewnątrz. Dzięki konstrukcji przegród rekuperatora oba strumienie mają ze sobą bliski kontakt, ale się nie mieszają.

III. Jak zbudowany jest rekuperator

W handlu można znaleźć trzy rodzaje konstrukcji rekuperatorów ze względu na typ wymiennika ciepła.

Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym

Wewnątrz obudowy znajduje się porowata masa stanowiąca ładunek kumulacyjny. Obraca się on i przechodzi przez strefy ciepłego i zimnego powietrza. W tym czasie następuje wymiana ciepła. Urządzenie ma bardzo wysoką, sięgającą 95%, sprawność. Niestety wytwarza więcej decybeli niż pozostałe konstrukcje.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

Dwa obiegi powietrza spotykają się w rekuperatorze przepływając w przeciwnych kierunkach. W celu optymalizacji gabarytów kanały przepustowe zorganizowane są we współśrodkowe kręgi. Na przemian, ciepłe i zimne. Sprawność aparatu dochodzi do 90%.

Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym

Wymiana następuje dzięki przetasowaniu kanałów ciepłych i zimnych i ułożeniu ich w kanały krzyżujące się pod kątem najczęściej dziewięćdziesiąt stopni.

Wentylacja Mechaniczna vs. Wentylacja Grawitacyjna

W artykule przedstawimy najważniejsze cechy, wady, zalety, podobieństwa i różnice obu typów wentylacji oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie który typ wentylacji będzie bardziej odpowiedni do danego zastosowania.

Wentylacja – Ogólna definicja

Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z zasady pomiędzy pomieszczeniami a powierzchnią na zewnątrz. Poprawnie pracująca wentylacja jest potrzebna w obszarach, gdzie mieszkają zwierzęta czy ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze gwarantuje zamianę zużytego i zanieczyszczonego na nowe, wymagane do oddychania a także prawidłowej i pewnej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to w szczególności znaczące w sytuacji drugorzędnych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Można także mówić o wentylacji jako systemie zamkniętym występującym np. w samolotach, gdzie zużyte powietrze jest filtrowane, a następnie łączone z tlenem, dostosowywana jest temperatura i wilgoć, a powietrze wraca do kabin.

Wentylacja Grawitacyjna

W tego typu wentylacji czynnikiem wymuszającym wymianę powietrza jest różnica temperatur pomiędzy tą panującą wewnątrz, a na zewnątrz budynku. Zużyte powietrze jest usuwane z pomierzenia poprzez kanały wentylacyjne, zaś poprzez nieszczelności w drzwiach i oknach lub poprzez dedykowane nawiewniki napływa świeże powietrze z zewnątrz. Ten typ wentylacji działa najlepiej w zimie gdzie różnica temperatur jest największa, niestety również wtedy napływające z zewnątrz powietrze ochładza pomieszczenia.

Wentylacja Mechaniczna

W wentylacji mechanicznej zamiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza otrzymuje się dzięki użyciu jednego albo kilku wentylatorów. Wentylacja mechaniczna może posiadać wiele form zależnych od rodzaju wymiany powietrza, kierunku ruchu powietrza w porównaniu do wentylowanego miejsca, różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Realne jest również modyfikowanie parametrów powietrza wentylującego.

Rekuperacja – Czym jest oraz jak działa?

Wentylacja jest jedną z tych instalacji, której się nie docenia i traktuje trochę powierzchownie. Zwykle schowana przed oczami domowników i gości, sprawia, że wszyscy czują różnicę, jeśli działa prawidłowo. Szczególną odmianą wentylacji jest rekuperacja.

I. O czym mowa − rekuperacja − co to jest?

Jest to odmiana wentylacji z zaszeregowaniem − wentylacja mechaniczna. Dzięki niej można odzyskiwać ciepło z powietrza, które jest usuwane z wnętrza budynku na zewnątrz. Dzięki rekuperacji można zrezygnować z kosztownej budowy kanałów wentylacyjnych w kominach. Rekuperator wymienia zużyte powietrze całkowicie, zastępując je czerpanym z zewnątrz, przy tym nawet dziewięćdziesiąt procent ciepła z usuwanego powietrza zostaje przechwycone i oddane z powrotem do ogrzania pomieszczeń.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

II. Jak działa rekuperacja?

Centralnym miejscem systemu jest rekuperator. Jest to urządzenie, które dzięki wymuszeniu obiegu powietrza może przechwycić ciepło z powietrza zużytego. W rekuperatorze krzyżują się dwa obiegi powietrza. Powietrze wywiewane nie miesza się z powietrzem nawiewanym, a jedynie oddaje w specjalnie zaprojektowanym wymienniku ciepło do powietrza nawiewanego z zewnątrz.

III. Budowa rekuperatora.

Producenci oferują dwa podstawowe rodzaje rozwiązań technicznych w urządzeniach do rekuperacji:

a) wymiennik krzyżowy − gdzie dwa prądy powietrzne (ciepły i zimny) spotykają się w wymienniku. Jak nazwa wskazuje oba strumienie, krzyżując się, przepływają względem siebie pod kątem dziewięćdziesięciu stopni poprzez ułożone na przemian rozgałęzienia kanałów dolotowego i wylotowego.

b) wymiennik przeciwprądowy − przepływ zorganizowany jest w dwóch kierunkach przeciwsobnych. Tego typu wymienniki charakteryzują się najwyższą sprawnością, swoją konstrukcją są stosunkowo zbliżone do wymienników krzyżowych, jednak strumienie powietrza w tego typu wymiennikach przepływają względem siebie równolegle, a jedynie w przeciwnych kierunkach.

Sterownik rekuperatorów – PR-B3B

W aktualnej wersji rekuperatorów z wymiennikiem celulozowym B3B producent w standardzie wyposażył jest w sterowniki pozwalające na zarządzanie pracą tych urządzeń.

Za pomocą programatora PR-B3B można między innymi sterować pracą rekuperatora, przełączać pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym, ustawiać programy czasowe zależne od aktualnej godziny i aktualnego dnia tygodnia oraz za pomocą menu serwisowego sprawdzać aktualny stan centrali.

Wyświetlacz programatora

Informacje wyświetlane na ekranie sterownika:

 1. Aktualna prędkość wentylatora,
 2. Aktualny dzień tygodnia,
 3. Temperatura pomieszczenia,
 4. Przełączanie zaworu (funkcja niedostępna),
 5. Sygnalizacja trybu AUTO,
 6. Komunikat zabrudzenia filtrów,
 7. Numer programu dobowego,

 

MyVallox Cloud – sterowanie rekuperatorem z dowolnego miejsca na świecie

Nowa seria central wentylacyjnych Vallox została wyposażona w usługę MyVallox Cloud oferującą możliwość sterowania ich pracą poprzez smartfon, tablet czy komputer z dowolnego miejsca na świecie.

MyVallox Cloud
MyVallox Cloud

Zgodnie z pokazanym powyżej schematem centrala po podłączeniu do routera może być sterowana poprzez wewnętrzną sieć LAN oraz WLAN, a także z dowolnego miejsca na świecie poprzez Internet. Co istotne dzięki usłudze MyVallox Cloud nie ma potrzeby posiadania zewnętrznego adresu IP, przekierowywania portów komunikacyjnych czy skomplikowanej konfiguracji Firewall’a, aby połączyć się z centralą.

Dodatkowo centrala zapewnia obsługę protokołu Modbus, w którą wyposażone są również wszystkie nowoczesne systemy automatyki budynkowej dzięki czemu w szybki i prosty sposób można skonfigurować centralę tak aby współpracowała z zainstalowanym w obiekcie systemem inteligentnego budynku.

Dzięki możliwości podłączenia takich czujników jak – czujnik wilgotności oraz czujnik CO2 centrala może samodzielnie bez zewnętrznej ingerencji, według zaprogramowanych nastaw realizować funkcję utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności oraz zawartości dwutlenku węgla w wentylowanych pomieszczeniach.

 

Panel sterowania MyVallox Control

Najnowsza seria rekuperatorów Vallox – H20 została wyposażona w standardzie w wygodne urządzenie pozwalające na sterowanie pracą centrali wentylacyjnej – panel My Vallox Control.

Panel My Vallox Control - widok ekranu
Panel My Vallox Control – widok ekranu

Panel posiada wbudowany wyświetlacz LCD pozwalający na łatwą konfigurację pracy centrali, zaś rozbudowane, a zarazem przejrzyste menu konfiguracyjne pozwala na sprawne sterowanie pracą rekuperatora.

Rozbudowane funkcje integracyjne panelu pozwalają na sterowanie pracą centrali dodatkowo poprzez sieć LAN, internet, jak również integrację centrali z najpopularniejszymi systemami automatyki budynkowej poprzez protokół Modbus.

Poprzez panel My Vallox Control istnieje możliwość ustawienia jednego z 4 dostępnych profili pracy centrali:

 • „W domu”
 • „Poza domem”
 • tryb „Booster”
 • tryb „Kominkowy”

Tryby te mogą być wybierane ręcznie, jak również mogą się automatycznie przełączać pomiędzy sobą według zaprogramowanych nastaw – np. według nastawy tygodniowej – w określonych godzinach w poszczególne dni tygodnia gdy wszyscy domownicą są w pracy lub w szkole automatycznie uruchamia się tryb „Poza domem”. Przed nastawioną godziną powrotu tryb ten może automatycznie przejść w tryb „W domu”.

 

Rekuperacja, a likwidacja przykrych zapachów

To w jakim środowisku się żyje, odbija się na zdrowiu i samopoczuciu. Dlatego też powstaje coraz więcej nowoczesnych instalacji, których zadaniem jest zapewnienie większego komfortu mieszkańcom domów, ale też poprawienie warunków do życia. W tej kwestii na uwagę zasługują instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Rekuperacja

Rekuperacja (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła) to nowoczesne rozwiązanie, które doceniło już wiele osób. Instalacje tego rodzaju daleko odbiega swoimi zaletami od tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, która jest najprostszą formą wentylacji, a która przez wiele poprzednich lat była wyłącznie zakładana w budynkach. Sercem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest rekuperator – jest to urządzenie, które montuje się w dowolnym miejscu w domu – najczęściej jednak jest to strych, poddasze lub wydzielone pomieszczenie gospodarcze. Najlepiej sprawdzają się w tej kwestii poddasza użytkowe, jednak może to być także kotłownia czy pralnia.

Zalety rekuperacji

Rekuperacja ma wiele zalet, warto niektóre z nich bliżej wytłumaczyć. Jej głównym zadaniem jest wydalanie z pomieszczeń brudnego, nieświeżego powietrza. Dzięki temu można się w prosty i szybki sposób pozbyć przykrych zapachów z domu, zastępując je czystym i świeżym powietrzem. Ponadto rekuperacja ma też inną istotną funkcję. A mianowicie odzyskuje ona ciepło z zużytego powietrza i ogrzewa nim napływające z zewnątrz świeże powietrze. W ten sposób niweluje się straty ciepła, ograniczając koszty za ogrzewanie. Jak więc można zauważyć, rekuperacja przynosi wiele dobrego, dlatego w każdym calu jest opłacalną inwestycją. Mimo, że przy zakładaniu systemu tego typu wentylacji trzeba ponieść niejakie koszty, to w szybkim tempie się one zwrócą.

Rekuperator
Rekuperator

Budowa domu energooszczędnego – pamiętaj o dobrej wentylacji

Budując dom ma się wielkie plany. Każdy jakoś sobie wyobraża swój wymarzony dom. Jednak już na etapie budowy domu, trzeba pamiętać o rozsądnych rozwiązaniach, które w przyszłości pozwolą żyć w domu wygodnie i komfortowo. Obecnie modne stało się tworzenie domów energooszczędnych. Można to łatwo uzyskać, stosując nowoczesne rozwiązania. Takich rozwiązań jest bardzo dużo i można skorzystać z nich wszystkich naraz. Decydując się na dom energooszczędny, warto pomyśleć też o dobrej wentylacji w domu.

Wentylacja odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ dzięki odpowiedniej wentylacji można mieć w domu świeże i naturalne powietrze bez żadnych zanieczyszczeń. Warto zdecydować się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która obecnie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie w przyszłości sporych oszczędności na ogrzewaniu domu. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła działa na zasadzie wyrzucania zanieczyszczonego powietrza przez odpowiednie przewody wentylacyjne z domu, a innymi przewodami wpuszcza czyste powietrze do środka, przy jednoczesnym przekazaniu ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Proces ten odbywa się w urządzeniu nazywanym wymiennikiem ciepła będącym częścią centrali wentylacyjnej. Bardzo ważne jest by o takiej wentylacji pamiętać już na etapie budowy domu. Dzięki temu w późniejszym czasie można sporo zaoszczędzić na przebudowie kanałów wentylacyjnych w domu. Działanie wentylacji mechanicznej jest stosunkowo niezawodne, system działa sprawnie, cicho i efektownie, niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych, które w przypadku wentylacji grawitacyjnej mają istotny wpływ na sprawność jej działania.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia mieszkańcom maksimum komfortu i oszczędności, dlatego tym bardziej warto z niego skorzystać i czerpać z niego korzyści przez długie lata. To wentylacja polecana przez budowlańców na całym świecie, a to o czymś świadczy.

Wentylacja mechaniczna w obiekcie przemysłowym
Wentylacja mechaniczna w obiekcie przemysłowym